Se hele filmen

Pust ut

 

 

 

 

Åkersvika – ferdig regulerte tomter ved Mjøsa

Åkersvika Hageby er 150 mål fordelt på 13 tomter – på Hamars dørterskel, med plass til 750–800 nye boliger. Her kommer du som utbygger til dekket bord; Stange kommune legger infrastruktur og ferdig regulerte tomter tilgjengelig for deg. Her er prosessene raskere enn i storbyene og kommunen gjør sitt for at du raskt får tilbake for din investering. Første byggetrinn består av sju attraktive utbyggingsområder vest for Tunbekken, med en størrelse fra 3,7 til 8,6 dekar.

Stange kommune ønsker å legge til rette for at du som utbygger er med på å skape boløsninger som passer mange ulike livsstiler, naturen og et mangfoldig fellesskap. Det er utarbeidet et kvalitetsprogram som beskriver hvilke rammer som er førende.

Åkersvika Hageby skal bygges ut med bærekraft og bokvalitet som sentrale verdier. Grønne lunger og friluftsområder, eksisterende beplantning, store trær og vannspeil er kvaliteter som skal bevares og ligger til grunn for inndeling av tomtene. Med Åkersvikas unike beliggenhet kan du som utbygger bidra med verdiskapning for et boligområde mange i regionen venter på.

Se arealplan

 • Grenser til Hamar
 • Byggeklart ca 2024
 • Kort behandlingstid
 • Kort reisevei til Gardermoen og Oslo
 • 750–800 boliger, totalt 13 tomteområder, hvorav de første 7 tomteområdene nå legges ut for salg
 • Klargjort infrastruktur til tomtegrensene

 • Grenser til Hamar
 • Byggeklart ca 2024
 • Kort behandlingstid
 • Kort reisevei til Gardermoen og Oslo
 • 750–800 boliger, totalt 13 tomteområder, hvorav de første 7 tomteområdene nå legges ut for salg
 • Klargjort infrastruktur til tomtegrensene

Bilde av tomten

Et naturreservat – midt i byen

Åkersvika naturreservat strekker seg langs mjøskanten og grenser til Åkersvika Hageby. Reservatet er det første i Norge på Ramsarkonvensjonens liste. Nesten 200 fuglearter og rundt 300 høyerestående plantearter er påvist i naturreservatet som er et viktig trekk- og hekkeområde for mange fuglearter. Åkersvika grenser også til Hamar og daglig lokker område til seg turgåere, barn og friluftsinteresserte.

John Anders Mohn Gaustad

Stein Olav Engebakken

Ta kontakt